Návštevníci / Visitors

Zimná sezónna uzávera vybraných turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku sa končí o:

The winter closure of hiking and educational trails ends in (days/hours/minutes/seconds):

00

dni


00

hodiny


00

minuty


00

sekundy


z Račkového sedla

z Račkového sedla

§

Pravidlá pre návštevníkov Tatranského národného parku / Visitors rules in The Tatra national park

V čase vrcholiacej turistickej sezóny sa počet návštevníkov, ktorí vstúpia v priebehu jedného dňa do územia TANAP-u, pohybuje výrazne nad hranicou 20 000. Ide o veľké množstvo ľudí, ktorých činnosti v území v súčasnosti regulujú 3 základné dokumenty, ktorými sú:

  1. Zoznam vyhradenych miest TANAP-u  / THE LIST OF RESERVED PLACES IN THE TATRA NATIONAL PARKLISTE DER ZULÄSSIGEN ORTE IM TATRA-NATIONALPARK
  2. Rozhodnutie o zimnej sezónnej uzávere (+situačná mapa) / The list of hiking and educational trails closed during winter season (only in slovak language) + situation map + online hiking map
  3. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Prosíme všetkých návštevníkov o dodržiavanie platných pravidiel, ktorých účelom je zosúladiť záujmy ľudí a prírody v území TANAP-u takým spôsobom, aby prírodné prostredie dokázalo vytrvať v optimálnom stave a poskytovalo dlhodobo vhodné podmienky pre život organizmov, ktoré majú  v Tatranskom národnom parku svoj domov. Návštevníci tak budú môcť naďalej pri svojich túrach obdivovať prosperujúce čriedy kamzíkov, rozrastajúce sa kolónie svišťov, pestrofarebnú flóru a majestátne, ničím nerušené, vysokohorské prostredie, ktoré spolu vytvárajú jedinečné územie – Tatranský národný park.

Turistické mapy sú k nahliadnutiu napríklad tu: www.mapy.cz, www.freemap.sk, www.cykloserver.cz